Czytania i Ewangelia. Narzeczeni wybierają teksty

Najważniejszym wydarzeniem w dniu ślubu dla każdej Pary Młodej wstępującej w sakramentalny związek małżeński jest składana w kościele przysięga. Oprócz tego pięknego i wzruszającego momentu mało która Para Młoda zastanawia się i rozważa inne, istotne elementy liturgii. A warto pamiętać, że Państwo Młodzi mogą, a często nawet powinni, w kilku sprawach sami zadecydować. Informacja o tym co można wybrać, a czego raczej nie podczas ceremonii ślubnej najczęściej pojawia się podczas katechez przedmałżeńskich, o których możecie przeczytać w notce Nie taki diabeł straszny, czyli o naukach przedślubnych, jednak często przyszli małżonkowie nie wiedzą, że mieli okazję zdecydować, które czytania usłyszą podczas ceremonii…


Podczas ślubnej Mszy Świętej wierni mogą usłyszeć jedno bądź dwa czytania oraz Ewangelię. I chociaż wydaje się, że na każdym ślubie czytane są te same fragmenty Pisma Świętego, jest to twierdzenie nad wyraz błędne. Zarówno jeśli chodzi o czytania jak i o Ewangelie, to wybór jest naprawdę spory. Kilka, a nawet kilkanaście tekstów biblijnych dedykowanych właśnie ślubnym Mszom Świętym to ilość, która sprawia, że narzeczeni powinni spokojnie przeczytać fragmenty, zastanowić się nad ich znaczeniem i wreszcie podjąć decyzję, który z nich najbardziej do nich przemawia. Najczęściej zdarza się jednak tak, że narzeczeni, podczas wypełniania protokołu przedślubnego dowiadują się, że mają teraz okazję wybrać czytania. Wiadomo jak to wygląda. Pośpiech, wertowanie stron, przeglądanie zaledwie kilku pierwszych zdań i podejmowanie naprędce decyzji. Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji prezentuję Wam spis czytań, abyście już teraz mogli zapoznać się z tekstami.

Jako pierwsze czytanie Para Młoda może wybierać spośród następujących fragmentów:

 • Rdz 1,26-28.31a
 • Rdz 2,18-24
 • Rdz 24,48-51.58-67
 • Tb 7,6-14
 • Tb, 8,4b-8
 • Prz 31,10-13.19-20.30-31
 • Pnp 2,8-10.14.16a; 8,6-7a
 • Syr 26,1-4.13-16
 • Jr 31,31-32a.33-34a
 • Ap 19,1.5-9a (w okresie Wielkanocnym)

Jako drugie czytanie (często jednak rezygnuje się z niego) Para Młoda może wybierać spośród następujących fragmentów:

 • Rz 8,31b-35.37-39
 • Dłuższe: Rz, 12,1-2.9-18; krótsze: Rz 12,1-2.9-13
 • Rz 15,1b-3a.5-7.13
 • 1 Kor 6,13c-15a.17-20
 • 1 Kor 12,31-13,8a
 • Ef 4,1-6
 • Dłuższe: ef 5,2a.21-33; krótsze: Ef 5,2a.25-32
 • Flp 4,4-9
 • Kol 3,12-17
 • Hbr 13,1-4a.5-6b
 • 1 P 3,1-9
 • 1 J 3,18-24
 • 1 J 4,7-12

Jako Ewangelię Para Młoda może wybierać spośród następujących fragmentów:

 • Mt 5,1-12a
 • Mt 5,13-16
 • Dłuższa: Mt 7,21.24-29; krótsza Mt 7,21.24-25
 • Mt 19,3-6
 • Mt 22,35-40
 • Mk 10,6-9
 • J 2,1-11
 • J 15,9-12
 • J 15,12-16
 • Dłuższa: J 17,20-26; krótsza J 17,20-23

Polecam przeczytać wszystkie fragmenty, zaznaczając przy tym te, które wydają się Wam najbliższe. Kiedy już wybierzecie te, które uważacie za najbardziej trafne, dajcie sobie trochę czasu na przemyślenie decyzji. Po kilku dniach przeczytajcie je ponownie i kiedy będziecie pewni, że właśnie w tych słowach Bóg przemawia do Was najwyraźniej, poinformujcie o tym księdza, który odprawi Wasza ślubną Mszę Świętą. Duchowny będzie mógł wtedy w kilku słowach nawiązać do czytań i Ewangelii podczas wygłaszania homilii.

zdjecia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *