Dokumenty do ślubu konkordatowego

Aby zawrzeć ślub konkordatowy (mający konsekwencje prawne) narzeczeni powinni w kancelarii parafialnej, mniej więcej na 3 miesiące przed planowanym ślubem przedłożyć następujące dokumenty:

  • Aktualne dowody osobiste (warto sprawdzić, czy w najbliższym czasie nie upływa ich termin ważności).
  • Metryki chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu i brakiem adnotacji o zawarciu małżeństwa (metryki chrztu ważne są przez 3 miesiące od daty wystawienia).
  • Świadectwa ukończenia nauki religii w szkole ponadgimnazjalnej lub średniej. Świadectwo to otrzymuje się zwykle wraz ze świadectwem szkolnym w dniu zakończenia nauki w szkoły średniej (liceum, technikum).
  • Zaświadczenia (3 kopie) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeciwskazań do zawarcia małżeństwa w świetle prawa państwowego (dokument ten jest ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia). Zaświadczenia te uzyskuje się w momencie przedłożenia skróconych aktów urodzenia narzeczonych (opłata skarbowa za każdy skrócony odpis aktu urodzenia wynosi 22 złote) wraz z dowodami osobistymi w Urzędzie Stanu Cywilnego. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 84 złote.
  • Dokumenty potwierdzające odbycie nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni życia rodzinnego (dokumenty te ważne są przez 1 rok od momentu rozpoczęcia nauk).


Najlepiej jest sukcesywnie zebrać i zanieść do kancelarii parafialnej wszystkie te dokumenty łącznie. Wtedy też istnieje możliwość spisania protokołu przedślubnego. Jeśli któregoś z wyżej wymienionych dokumentów brakuje, wówczas nie ma możliwości spisania protokołu, a narzeczeni zobowiązani są w jak najbliższym czasie donieść brakujące dokumenty.

zdjecia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *