Protokół przedślubny

Kiedy na około 2-3 miesiące przed ślubem wszystkie dokumenty zostaną dostarczone do kancelarii parafialnej (przeczytacie o tym w notce Dokumenty do ślubu konkordatowego), narzeczeni mogą wraz z kapłanem przystąpić do spisywania protokołu przedślubnego. Protokół przedślubny spisywany jest indywidualnie z narzeczoną i narzeczonym. W tym czasie, jedna osoba zobowiązana jest do opuszczenia pomieszczenia i odczekania, aż przyjdzie stosowny moment i to z nią kapłan spisze protokół przedślubny.

Chociaż wiele osób twierdzi, że spisywanie protokołu przedślubnego to stresujący moment, to muszę powiedzieć, nie ma w tym nic strasznego. Pierwsze pytania dotyczą danych osobowych, takich jak imiona i nazwisko, zawód ojca i matki, numer dowodu osobistego, miejsce i data urodzenia, data i parafia chrztu, komunii świętej i bierzmowania.


W dalszej kolejności pytania dotyczą miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania rodziców, wykształcenia, wykonywanego zawodu, stanu cywilnego oraz spraw dotyczących zawarcia małżeństwa. Są to między innymi pytania dotyczące tego, jak długo narzeczeni się znają, jak długo są zaręczeni, czy rodziny narzeczonych znają się, czy wiedzą o ślubie i czy akceptują decyzję o ślubie.

Kolejne pytania zgrupowane zostały w część protokołu zatytułowaną „Przeszkody małżeńskie”. Znajdują się tu pytania dotyczące przeszkód, które mogą zaważyć na tym, że małżeństwo nie będzie mogło zostać zawarte. Pytania dotyczą przeszkód niezdolności fizycznych (czy małżonkowie mają wątpliwości co do tego, czy będą mogli mieć dzieci), przeszkód węzła małżeńskiego (czy nie został wcześniej zawarty ślub kościelny) czy też przeszkód występku (czy obecny narzeczony/narzeczona był współwinny śmierci męża/żony swojego obecnego partnera). Następne pytania związane są z tym, czy narzeczeni nie są w żaden sposób spokrewnieni bądź spowinowaceni ze sobą. Czy narzeczony nie składał ślubów diakonatu bądź kapłańskich?

Ostatnią grupę pytań stanowią zagadnienia nazwane jako „Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa”. Pytania te dotyczą tego, czy narzeczeni akceptują nierozerwalność, jedność i sakramentalność małżeństwa, czy narzeczeni dopuszczają rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie oraz czy przyjmują zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny. W dalszej kolejności pojawiają się pytania dotyczące stanu zdrowia narzeczonych (chorób przewlekłych o których narzeczeni wzajemnie nie wiedzą, o chorobach psychicznych zdiagnozowanych u narzeczonych bądź w ich rodzinach) oraz tego, czy małżeństwo zawierane jest pod jakimiś warunkami (pod przymusem, pod naciskiem ze strony rodziny, ze względu na korzyści materialne).

Jeśli małżeństwo ma zostać zawarte między osobami o różnych wyznaniach, wypełniona zostaje jeszcze rubryka „Małżeństwo mieszane”.

Pozostałe rubryki wypełnione zostają w dniu ślubu, a dotyczą one miejsca i dnia zawarcia ślubu, osoby, która asystowała przy ślubie oraz danych personalnych świadków.

My już swój protokół przedślubny spisaliśmy. Zapowiedzi dotyczące naszego ślubu wiszą już w naszych parafiach. Kiedy zostaną wygłoszone (w ciągu dwóch kolejnych niedziel), Sławek (ponieważ jest z innej niż ja parafii, a to w mojej parafii zamierzamy wziąć ślub) zobowiązany jest dostarczyć do mojej parafii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi. Potem już tylko potwierdzenie odbycia dwóch kolejnych przedślubnych spowiedzi i… wymarzony ślub!

zdjecia

One comment on “Protokół przedślubny
  1. Gosia napisał(a):

    My idziemy jutro 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *